Miksi käännöksiin kannattaa panostaa?

Miksi kääntää?

Viestin välittymisen kannalta on tärkeää pohtia, miten kirjoitettu teksti voidaan ymmärtää. Tekstiä ei pidä ainoastaan kääntää toiselle kielelle, vaan käännöksen on oltava huomaamaton niin kuin se olisi alun perin kirjoitettu kohdekielellä. Huonosti käännetty teksti voi aiheuttaa suurta vahinkoa tavaramerkillesi, minkä seurauksena asiakkaasi saattavat kyseenalaistaa yrityksesi ammattimaisuuden.

Huolellisesti laadituilla teksteillä osoitat asiakkaillesi, että välität heistä ja kunnioitat heitä, ja sillä tavalla saat asiakkaidesi luottamuksen.

 Vinkkejä käännöksen tilaajalle

Jotta käännöksestä tulisi mahdollisimman hyvä, kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan. Kääntäjä tarvitsee esimerkiksi aiheeseen liittyviä taustatietoja ja viiteaineistoa. 

Kohderyhmä

Kenelle teksti on suunnattu? Laajalle yleisölle vai asiantuntijoille? Henkilökunnalle vai asiakkaille? Yliopistoväelle vai muoti-intoilijoille? Tekstin voi muotoilla lukemattomilla eri tavoilla. Käännöksen kieliasun ja tyylin valintaa varten on erittäin tärkeää tietää tekstin kohderyhmä, jotta saat viestisi perille juuri haluamallasi tavalla!

Viiteaineistot

On suositeltavaa lähettää kääntäjälle yrityksen muita tekstejä, jotta tämä saa tuntuman omaan tavaramerkkiinne liittyvästä kielenkäytöstä ja terminologiasta. Ehkä teillä on omia termiluetteloita tai muuta yrityksen sisäistä aineistoa, josta voisi olla apua? 

Suunnittelu

Käännösasiat kannattaa suunnitella jo varhaisessa vaiheessa eikä jättää käännöstilausta viime tinkaan! Muiden tekstien tapaan käännöksistäkin tulee laadukkaampia, kun kääntäjä antaa niiden levätä hetken ja muokkaa niitä sitten uusin silmin.
 

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency