Varför är översättning så viktigt?

Varför översätta

När du vill förmedla ditt budskap är det viktigt att tänka på hur den skrivna texten uppfattas. Dina texter ska inte bara översättas till ett annat språk, de ska kännas som att de är skrivna på det aktuella språket från början, inte som en översättning.

En illa översatt text kan göra stor skada för ditt varumärke och få kunderna att ifrågasätta om ditt företag verkligen är seriöst. Med välskrivna texter visar du kunderna att du bryr dig om dem och respekterar dem och det gör att kunderna får förtroende för dig. 

Tips när du ska låta översätta en text

För att din översatta text ska bli så bra som möjligt finns det vissa saker att tänka på, som att förse översättaren med relevant bakgrundsinformation och referensmaterial.

Målgrupp

Vem ska läsa din text? Är det lekmän eller experter? Anställda eller kunder? Akademiker eller fashionistas? Det finns massor av olika sätt att skriva en text på. Vilken målgrupp texten vänder sig till är mycket viktig information för att anpassa språket och stilen så att ditt budskap når fram på precis på det sätt som du vill!

Referensmaterial

Dela med dig av andra av företagets texter så att översättaren får en känsla för just ert varumärke, för ert språk och er terminologi. Ni kanske har egna termlistor eller annat företagsinternt material att dela med er av? 

Planering

Det är bra att planera in översättningen på ett tidigt stadium och inte vara ute i sista sekunden! Precis som alla texter blir översättningar bättre av att vila en stund och gås igenom på nytt med nya ögon. Det ger texter av högre kvalitet.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå